Mobil: +420 604 803 144
Email: info@m4f.cz

Technologie výroby syrovátkových proteinů

 
 
Syrovátkový protein patří bezpochyby mezi nejpopulárnější suplementy napříč všemi sportovními
 
odvětvími. Málokdo se ale zajímá o to, jakým způsobem výsledný produkt vzniká, případně jak může
 
technologie výroby ovlivnit kvalitu výsledného produktu. V tomto článku se Vám pokusím přiblížit tři
 
nejrozšířenější technologie, kterými syrovátkový protein vzniká.

 
 
1. CFM

 
Tento způsob výroby patří k těm nejznámějším a nejvíce preferovaným mezi výrobci sportovní výživy.
 
Název je zkratkou původního anglického „cross flow microfiltration“ tedy mikrofiltrace přes zkřížené
 
keramické filtry. Obecně bývá tato metoda považována za nejšetrnější metodu zpracování syrovátky
 
vůbec. Jedná se o zcela nechemický proces, kdy je syrovátka za nízké teploty vedena tangenciálně
 
přes povrch filtru. Nejdůležitějším benefitem této metody je zachování všech bioaktivních frakcí a
 
minimální obsah denaturovaných bílkovin. Výsledný produkt je také bohatý na vápník a obsahuje
 
pouze minimum sodíku. Zůstanou zachovány také všechny látky podporující celkovou
 
obranyschopnost organismu (alfa-laktalbumin, beta- laktoglobulin, glykomakropeptidy a další). CFM
 
můžeme dále rozdělit na mikrofiltraci a ultrafiltraci. Tyto dva postupy fungují na stejném principu, ale
 
liší ve velikosti pórů membrán keramických filtrů, přes které syrovátka protéká. V případě
 
mikrofiltrace se jedná o póry od 0,1µm do 10µm, ultrafiltrace využívá menší- odděluje
 
makromolekulární látky na základě odlišné molární hmotnosti. V konečném důsledku zajistí
 
ultrafiltrace lepší a rychlejší vstřebatelnost. Výsledkem obou metod ale zůstává produkt bohatý na
 
plnohodnotné bílkoviny s minimem tuku, laktózy či cukru.

 
 
2. Iontová výměna

 
Iontová výměna (někdy taktéž iontová změna) je vcelku jednoduchý proces. Stačí vzít obyčejný
 
koncentrát, který za pomoci tzv. sloupce iontové výměny přeměníme na syrovátkový izolát vzniklý
 
tímto způsobem. Benefitem této technologie je opravdu vysoký obsah bílkovin, minimum cukru či
 
tuku a téměř nulový obsah laktózy. Bohužel se tímto procesem protein ochudí o velmi důležité
 
bioaktivní frakce. Například pokud se zaměříme na glykomakropeptidy, tak ve výše zmíněném CFM
 
proteinu jsou zastoupeny z 28%, zatímco v proteinu získaném iontovou výměnou je jich méně než
 
1%. Tento proces využívá hned dvou chemických látek- hydroxidu sodného a kyseliny
 
chlorovodíkové. Proteiny zpracované iontovou výměnou bývají obvykle levnější, ale jsou zredukovány
 
o některé nezbytné frakce.

 
 
3. Sušení syrovátky

 
Tento proces je opravdu zastaralý a spíše než v proteinových nápojích ho můžete nalézt v některých
 
proteinových tyčinkách. Syrovátka se za vysoké teploty vysuší, poté se z ní odstraní přebytečná
 
laktóza, cukr i tuk a výsledný produkt je na světě. Díky vysoké teplotě dochází k denaturaci bílkovin a
 
ty se tím pádem stávají hůře využitelnými. Výsledným produktem je syrovátkový koncentrát, o jehož
 
kvalitě rozhoduje množství nežádoucích látek, které jsou z produktu odstraněny.
 
S těmito třemi technologiemi se v současné době setkáte asi nejvíce. Tou nejideálnější volbou jsou
 
proteiny zpracované metodou CFM. Ty nejkvalitnější proteiny ještě navíc obsahují enzymy, které
 
zrychlí vstřebatelnost a nezatěžují trávicí systém.
Přihlášení proběhlo v pořádku.
Jste příhlášen jako. Host.
Neplatné uživatelské jméno, nebo heslo.
Váš kód je v pořádku, sleva je aplikována.
Váš kód nebyl správně zadán, sleva nebude započítána.